Медицина

Имаме опит и с медицински изделия, които отговарят на изискванията на биомедицинското инженерство.

Спринцовка